Theaterboekwinkel
asdfadfasfd

Handboek scenarioschrijven

Handboek scenarioschrijven

druk 5

Cattrysse, Patrick
Garant, 2010, paperback, 188 p.
Nederlands
9789044127119
in herdruk

Een gangbare opvatting stelt dat wie kan lezen en schrijven ook scenario’s kan lezen en schrijven. Dit handboek wil ingaan tegen deze trend. Naast talent en creativiteit vereist het schrijven en analyseren van scenario’s een aantal vaardigheden dat aangeleerd en geoefend kan worden. Dit handboek benadert het scenarioschrijven daarom als een vak dat vaktechnische kennis vereist.

Doorheen de verschillende hoofdstukken wordt het hele preproductieproces stap voor stap beschreven. Hierbij gaat speciale aandacht naar een aantal specieke structuurprincipes en verteltechnieken, die aan de hand van concrete voorbeelden worden uitgelegd.

Dit handboek bevat de basisinformatie voor eenieder die zich op een praktische manier wil bekwamen in het vaktechnisch schrijven en analyseren van scenario’s. Het behandelt zowel de fictiefilm als de feitenfilm. Ook de bedrijfsfilm en het informatieve tv-programma komen dus uitvoerig aan bod.

WOORD VOORAF 1

DEEL I: DE FEITENFILM

INLEIDING

9

HET INTAKEGESPREK

Verschillende startsituaties 11

Het intakegesprek 13

11

CONSTRUCTIE VAN HET SCRIPT

Het programmavoorstel 23

Het treatment 24

De sequentiebeschrijving 41

Het script 43

Het draaiboek 52

23

REDACTIE VAN HET SCRIPT

Het probleem van de aanpak 55

Gesproken versus geschreven taal 56

De hoeveelheid commentaar 60

Verhouding beeld-commentaar 61

Dialogen 62

Voorbereiden en uitschrijven van interviews 64

Storyboard 66

Herwerken 67

vi

55

DEEL II: DE FICTIEFILM

PREPRODUCTIE FASEN

Premisse 71

Research 74

De synopsis 75

Het treatment 76

Het script 77

71

HANDELINGEN EN STRUCTUUR

Begin - midden - einde 79

Act 1: de setup 80

Act 2: het midden 100

Act 3: de ontknoping 108

79

ONTWIKKELEN VAN PERSONAGES

Karakter en research 117

Karakter en actie 118

Observatie en ervaring 119

Componenten voor driedimensionele karakters 120

Sterke personages 126

Karakter en identi

Karakter en geloofwaardigheid 128

Karakters pro

Karakter en narratieve functies 130

Secundaire personages 133

Karakters visualiseren 135

117fi catie 126fi leren 129

VERTELSTRATEGIEËN

Vertelniveau 141

Vertelinstantie 142

Focalisatie 143

Bemiddelend en mimetisch vertellen 146

Spanning 147

Vertelritme 161

Voorspelbaarheid 162

Toeval 163

Constructie van de scène 163

Dialogen 167

vii

141

NOTEN

175

BIJLAGEN

176

WOORDENLIJST

182

BIBLIOGRAFIE

189

INDEX

191


Koormuziekwinkel

Koormuziekwinkel .De website voor de koorzanger en liefhebber van koormuziek. Bladmuziek-Boeken-Cd's-Dvd's
Nu ook Koorreizen

 

 

U heeft 0 product(en) (€ 0,00) in uw winkelwagentje