Theaterboekwinkel
asdfadfasfd

Dans Expressie

Dans Expressie

Vancoillie, Marijke| vd Abele
Schoolsupport, 2012, paperback, 117 p.
Nederlands
9789059328631

Dans Expressie: plezier in dansen en bewegen!
Het boek Dans Expressie biedt tal van ideeën en dansoefeningen voor leerlingen in het basisonderwijs. Dans is heel relevant in de context van de basisschool. Kinderen bewegen immers veel en graag, onder meer in sport- en dansclubs, maar ook op de speelplaats. Dans draagt bovendien bij tot de creatieve ontwikkeling naast die van de "schoolse", cognitieve aard. Het brengt leerlingen in contact met diverse expressieve vakken.

Voor wie is Dans Expressie geschikt?
In elk hoofdstuk in Dans Expressie zijn uiteenlopende opdrachten opgenomen voor kleuters, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouw. Kortom: een boek voor de hele school.

Dans Expressie is voor iedere leerkracht die:

  • Geïnspireerd wil worden met uiteenlopende dansoefeningen
  • Een fijnere motoriek bij leerlingen wil helpen ontwikkelen
  • Leerlingen wil laten experimenteren met verschillende soorten dansbewegingen
  • Spontaniteit, samenwerken en een kritische houding ontwikkelen bij leerlingen belangrijk vindt
  • Toe is aan nieuwe ideeën en werkvormen bij dansexpressie- (en drama)-lessen

Waaruit bestaat Dans Expressie?
Dans Expressie bestaat uit:

  • Uitgebreide inleiding over dansexpressie
  • Danstussendoortjes en opwarmoefeningen
  • 15 Dansopdrachten vanuit de afzonderlijke danselementen
  • 9 Dansopdrachten vanuit de gecombineerde danselementen

Dansexpressie bestaat niet uit het opzetten van muziek en kinderen carte blanche te geven. Integendeel, het zet kinderen aan tot creëren door beperkingen op te leggen en inspiratiebronnen aan te reiken. Er bestaan geen fouten binnen dansexpressie. Het is geen exacte wetenschap.

Dansexpressie moet op maat van elke graad afgestemd worden. De moeilijkheidsgraad van dansexpressie verschilt naargelang de specifieke ontwikkelingsfase van kinderen en de ervaring met de discipline.

Hoofddoelstelling Dans Expressie
De hoofddoelstelling van Dans Expressie is het beleven van bewegings- en dansplezier. Andere doelstellingen hebben betrekking op de creatieve, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Op het creatieve vlak helpt Dans Expressie kinderen om een eigen danstaal te verzinnen en te ontwikkelen.
Door het onthouden van bewegingen, bewegingspatronen en afspraken en door zich bewust te worden van hun lichaam en de mogelijkheden en beperkingen ervan, draagt dansexpressie ook bij tot het aanscherpen van cognitieve vaardigheden.

Ten slotte zorgt Dans Expressie ervoor dat leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Ze leren samenwerken en verkennen de relatie ten aanzien van andere kinderen door opeenvolgend, interactief of synchroon met anderen te dansen. Verder komen ze tot persoonlijke groei en een toenemende zelfverzekerdheid: ze ervaren hoe het is om jezelf te uiten via dans en beweging, om een mening te vormen en te geven, en om je mogelijkheden en grenzen te ontdekken en aanvaarden.

Woord vooraf............................................................................................................. 7

Deel 1: Inleiding: muzische vorming en dans

Bewegingsexpressie................................................................................................... 9

Dansexpressie........................................................................................................... 10

Kinderen en dansexpressie.................................................................................... 10

Algemene doelstellingen van dansexpressie....................................................... 11

Danselementen........................................................................................................ 12

- lichaam..................................................................................................... 12

- ruimte....................................................................................................... 13

- tijd............................................................................................................. 14

- kracht........................................................................................................ 15

Opbouw van een dansexpressiesessie.................................................................. 17

Begeleiden van een dansexpressiesessie............................................................... 17

Muziek ...................................................................................................................... 18

........................................ 9

Deel 2: Danstussendoortjes en opwarmingen

.....................................21

Deel 3: Sessies

...................................................................................................31

Sessies vanuit de afzonderlijke danselementen

Eerste graad

- Clowns...................................................................................................... 32

- Ballonnendans......................................................................................... 35

- De GVR.................................................................................................... 38

- Beeldentuin.............................................................................................. 42

- Samen in een sprookje........................................................................... 45

5

Tweede graad

- Ik ben de sterkste!.................................................................................. 49

- Mondriaan............................................................................................... 53

- Narnia....................................................................................................... 57

- Duel.......................................................................................................... 60

- De roestende ridder............................................................................... 64

Derde graad

- Stoelendans.............................................................................................. 67

- Domino.................................................................................................... 71

- Door de spiegel....................................................................................... 74

- Gebarentaal.............................................................................................. 76

- Kadavergedaver....................................................................................... 79

Sessies vanuit gecombineerde danselementen

Eerste graad

- Het onderwaterfeest............................................................................... 83

- Jaspers poppenavontuur........................................................................ 87

- Brandweer ............................................................................................... 90

Tweede graad

- Op wereldreis.......................................................................................... 94

- Klein geworden....................................................................................... 97

- Het filmcircus........................................................................................ 101

Derde graad

- In de Wii................................................................................................ 104

- De beroepenstoet.................................................................................. 107

- Dierenparade......................................................................................... 111

Deel 4: Zelf aan de slag

...............................................................................115


Koormuziekwinkel

Koormuziekwinkel .De website voor de koorzanger en liefhebber van koormuziek. Bladmuziek-Boeken-Cd's-Dvd's
Nu ook Koorreizen

 

 

U heeft 0 product(en) (€ 0,00) in uw winkelwagentje